No-code development platform

Met Any2info bouw je niet op de traditionele methode maar ontwerp je snel en gemakkelijk nieuwe toepassingen zonder te programmeren.

Het platform beschikt over standaard tools en templates waarmee je snel je eigen ideeën en ontwerpen omzet in een effectieve bedrijfsapplicatie.

Apps

De applicaties kunnen binnen een aantal dagen worden gebouwd en zijn als app beschikbaar in de stores van Apple en Google Play en als portal op alle belangrijke browsers.

En daarmee beschik je over nieuwe mobiele oplossingen met directe toegevoegde waarde in de verdere digitalisering van bedrijfsprocessen en -informatie.

Ontwerp nieuwe applicaties

De applicaties van Any2info zijn beschikbaar op desktop op alle belangrijke browsers en op mobiel (tablet en telefoon) als business app in de stores van Apple en Google Play.

Hiermee heb je de volledige vrijheid voor de keuze van een toestel en heeft elke medewerker de voor hem of haar relevante informatie overal, en op ieder device, beschikbaar.

 

Maak snel en eenvoudig digitale formulieren in de eigen huisstijl. Alle toepassingen worden op maat samengesteld zodat niet de bedrijfsprocessen worden aangepast aan de software maar de – mobiele - software wordt aangepast aan uw specifieke werkzaamheden.

Diverse dashboards helpen je bij het sturen op bedrijfsprocessen en zo beschik je mobiel over alle belangrijke KPI's.

Richt de schermen binnen Any2info zo in dat deze volledig aansluiten bij jouw eigen bedrijfsprocessen en relevante (real-time) informatie).

Met beschikbare modellen en templates kunnen snel en gemakkelijk nieuwe applicaties voor elk specifiek bedrijfsproces worden opgemaakt.

Schermen kunnen worden opgemaakt voor specifiek gebruik op telefoon, tablet of desktop (instelbare resoluties) maar kunnen ook met “scaling functies” automatisch worden aangepast aan het gebruikte toestel.

Gebruik logica met regels – formules waarbij automatisch acties worden uitgevoerd op velden van een formulier en/of dashboard.

De regels, condities, waardes en acties zijn instelbaar.

Op deze manier kun je, afhankelijk van de informatie die wordt ingevoerd, bijvoorbeeld bepaalde velden laten zien of juist verbergen.

Naar eigen inzicht kunnen ook knoppen worden opgemaakt met daaraan gekoppelde acties – events die automatisch kunnen worden uitgevoerd.

Ingeval geen internetverbinding beschikbaar is kunnen medewerkers voor invoer van gegevens benodigde formulieren offline halen. Any2info zorgt ervoor dat alle gegevens lokaal beschikbaar zijn en ben je weer binnen bereik van een internetverbinding dan upload je snel en eenvoudig alle ingevoerde data.

In een tijdsbestek van dagen wordt een ontwerp omgezet in een daadwerkelijke applicatie en krijgen bestaande bedrijfsprocessen een nieuwe en efficiënte digitale dimensie.

Op maat en mobiel

Met de software van Any2info kun je – mobiele – applicaties ontwerpen en bedrijfslogica implementeren zonder dat daar programmeerwerk voor nodig is.

Alle dashboards en formulieren (schermen) zijn visueel te ontwerpen. Gebruik hiervoor de drag-and-drop interface om snel en gemakkelijk te ontwerpen, op te maken of aan te passen. Aanpassingen zijn direct in de applicaties beschikbaar.

In de designer studio ontwerp je snel en eenvoudig het basis ontwerp van de applicaties in een eigen huisstijl met kleuren, logo’s, afbeeldingen en iconen.

Data uitwisseling met vrijwel alle ERP-systemen is mogelijk, maar ook met andere (industriële) IT systemen en Internet of Things objecten.

De software kan operationeel zijn als (private) cloud oplossing of lokaal (on-premises) op beschikbare hardware.

Vertalingen van de in de app gebruikte displayteksten (toelichtende teksten op de diverse velden) kunnen in elke taal worden opgenomen. Gebruikers kunnen vervolgens zelf een keuze maken uit de beschikbare talen.

In de applicatie kunnen vereisten uit de Algemene verordening gegevensbescherming - General Data Protection Regulation naar uw eigen voorwaarden worden ingericht. Opmaak van privacy statements, doelen van het gebruik van de applicatie als ook de verplichte melding van externe databronnen kunnen worden vastgelegd. Elke nieuwe gebruiker zal pas toegang tot de applicatie krijgen na goedkeuring van de in PDF getoonde privacy voorwaarden.