Kenmerken

De software van Any2info beschikt over een groot aantal functies en toepassingen.

Alle dashboards en formulieren kunnen worden opgemaakt met basis componenten zoals o.a.:

 • Buttons
 • Iconen
 • Labels
 • Tekstvelden
 • Numerieke velden
 • Datum-tijd
 • Afbeeldingen
 • Scheidingslijnen
 • Checkboxen
 • Kaarten
 • Download
 • PDF
 • Video
 • Weblinks
 • Filter functies
 • Sorteer functies
 • Calculatie functies (numeriek en tijd)

Beschikbaar voor grafische weergave van informatie zijn o.a.:

 • Grid overzichten
 • Staaf- lijn- en cirkel diagrammen
 • Legenda’s
 • Panelen
 • Radiale en lineaire meters
 • Indicator vergelijk
 • Indicator voortgang
 • Pareto grafieken

Cijfers en trends, gebaseerd op (live) data bronnen, worden snel en overal toegankelijk, en in een vorm en opmaak zoals gewenst door een specifieke gebruiker.

Met het digitaliseren van rapportages en het gebruik hiervan in een app wordt directe monitoring en real-time analyse van bedrijfsprocessen en belangrijke KPI's mogelijk.

 

Voor alle in gebruik zijnde formulieren zijn overzichten naar eigen inzicht in te richten en deze beschikken standaard over functies voor zoeken, filter en sorteren.

Hiermee maak je schermen die ervoor zorgen dat de eindgebruiker gemakkelijk de informatie vindt die hij nodig heeft.

Selecteer relaties, objecten, activiteiten, materialen en overige zaken uit vooraf opgestelde lijsten.

Deze lijsten kunnen automatisch worden geladen uit gekoppelde IT-systemen of snel en eenvoudig worden toegevoegd met de Excel Add-on module. Lijsten kunnen worden opgenomen als:

 • Drop down
 • Check box
 • Radio buttons
 • Search

In de applicatie leg je complete boomstructuren vast bestaande uit één of meerdere objecten.

De objectdelen zijn met scanfuncties snel en eenvoudig te selecteren.

 

Met handige datum-tijd en/of start en stop functies registreer je snel een eenvoudige de uren besteed aan werkzaamheden. Met de beschikbare koppelingen worden mutaties direct bijgewerkt in de ERP-software voor facturering en/of verloning.

Op basis van bepaalde criteria kan een vaste lay-out worden ingericht die vaak wordt gebruik  in specifieke formulieren. Any2info noemt dit master formulieren. Hiermee is het mogelijk meerdere (delen van) formulieren snel op te maken met vaste structuren. Wijzigen in de standaard lay-outs worden direct doorgevoerd op alle relevante formulieren.

Voeg foto’s toe aan formulieren direct in de applicatie zelf of als bijlage bij formulieren. Bijvoorbeeld handig voor het vastleggen van bonnen en kostendeclaraties.

Plaats een digitale handtekening en accordeer zo uitgevoerde werkzaamheden.

Op een formulier en op dashboards kunnen Youtube video’s worden opgenomen voor bijvoorbeeld instructies of als ondersteunende media.

Vanuit Any2info navigeer je naar het juiste adres zonder handmatige invoer van adressen en indien gewenst weet je met locatiebepaling altijd waar medewerkers zich bevinden.

Gebruik barcodes, QR codes en NFC (Near Field Communication) om direct gegevens uit lijsten te filteren.

Objecten kunnen ook worden voorzien van een QR-code.

In de software van Any2info kan een dergelijk QR code (“tag”) worden aangemaakt en hieraan kan een functie worden toegekend.

Met het scannen van de “tag op het object” worden direct relevante formulieren en informatie in de applicatie getoond.

 

Met Any2info is het mogelijk om relevante documenten als PDF in de applicatie beschikbaar te stellen. Tevens kan met een instelbare document service een "download link" gelegd worden naar bestanden en mapstructuren waarin documenten zijn opgeslagen.

 

Ontwerp met zelf in te richten statussen en stappen uw werkproces en houd uw medewerkers en of relaties op de hoogte van wijzigingen door automatisch gegenereerde berichten - SMS- of e-mail te sturen.

Voeg documenten toe aan formulieren, zoals handleidingen, foto's en andere documenten (PDF, Word, Excel).